Tag Archives: cờ semaphore

Phương pháp truyền tin bằng cờ Semaphore

Bán Cờ Semaphore

23Cờ không chỉ dùng để trang trí, là vật tượng trưng cho 1 quốc gia, tổ chức. Nó còn được sử dụng để làm vật truyền tin tức. Con người có rất nhiều cách để giải quyết nhu cầu truyền tin, liên lạc. Cách phát triển lịch sử truyền phát tin đã thể hiện cách […]